Giờ làm việc: 8h - 17h30

Danh Sách Sản Phẩm

San pham ban chay
Máy cắt sắt GQ40
Máy cắt sắt GQ40

Máy cắt sắt GQ40

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy cắt sắt GQ45
Máy cắt sắt GQ45

Máy cắt sắt GQ45

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy cắt sắt GQ50
Máy cắt sắt GQ50

Máy cắt sắt GQ50

Liên Hệ

Máy đầm bàn chạy xăng Honda GX160
Máy đầm bàn chạy xăng Honda GX160

Máy đầm bàn chạy xăng Honda GX160

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy đầm bàn chạy điện
Máy đầm bàn chạy điện

Máy đầm bàn chạy điện

Liên Hệ

Máy đầm cóc mikasa MT55L
Máy đầm cóc mikasa MT55L

Máy đầm cóc mikasa MT55L

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy đầm dùi bê tông Jinlong
Máy đầm dùi bê tông Jinlong

Máy đầm dùi bê tông Jinlong

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy đầm thước 3m -3.5m - 4m
Máy đầm thước 3m -3.5m - 4m

Máy đầm thước 3m -3.5m - 4m

Liên Hệ

San pham ban chay
Thước gạt bê tông, thanh chang gạt bê tông
Thước gạt bê tông, thanh chang gạt bê tông

Thước gạt bê tông, thanh chang gạt bê tông

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy nắn cắt tự động GT4-12
Máy nắn cắt tự động GT4-12

Máy nắn cắt tự động GT4-12

Liên Hệ

Máy nắn cắt tự động GT4-14
Máy nắn cắt tự động GT4-14

Máy nắn cắt tự động GT4-14

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy mài sàn bê tông DMS250
Máy mài sàn bê tông DMS250

Máy mài sàn bê tông DMS250

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy mài sàn bê tông công nghiệp XH630
Máy mài sàn bê tông công nghiệp XH630

Máy mài sàn bê tông công nghiệp XH630

Liên Hệ

Máy phun vẩy bê tông HSP7
Máy phun vẩy bê tông HSP7

Máy phun vẩy bê tông HSP7

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy phun vẩy bê tông PZ5
Máy phun vẩy bê tông PZ5

Máy phun vẩy bê tông PZ5

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy trộn bê tông JS500
Máy trộn bê tông JS500

Máy trộn bê tông JS500

Liên Hệ

Máy uốn đai tròn GWH32
Máy uốn đai tròn GWH32

Máy uốn đai tròn GWH32

Liên Hệ

Máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32
Máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32

Máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy uốn sắt GW40
Máy uốn sắt GW40

Máy uốn sắt GW40

Liên Hệ

Máy uốn sắt GW45
Máy uốn sắt GW45

Máy uốn sắt GW45

Liên Hệ