Giờ làm việc: 8h - 17h30

Danh Sách Sản Phẩm

Máy uốn sắt GW50
Máy uốn sắt GW50

Máy uốn sắt GW50

Liên Hệ

Máy xoa nền bê tông lồng đơn
Máy xoa nền bê tông lồng đơn

Máy xoa nền bê tông lồng đơn

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy xoa nền bê tông lồng đôi mâm xoa 1000mm
Máy xoa nền bê tông lồng đôi mâm xoa 1000mm

Máy xoa nền bê tông lồng đôi mâm xoa 1000mm

Liên Hệ

San pham ban chay
Thùng khuấy vữa sika JW180
Thùng khuấy vữa sika JW180

Thùng khuấy vữa sika JW180

Liên Hệ

San pham ban chay
Thùng khuấy vữa sika JW500
Thùng khuấy vữa sika JW500

Thùng khuấy vữa sika JW500

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy bơm bê tông tĩnh mini 15m3/h
Máy bơm bê tông tĩnh mini 15m3/h

Máy bơm bê tông tĩnh mini 15m3/h

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy bơm vữa sika ZJB3
Máy bơm vữa sika ZJB3

Máy bơm vữa sika ZJB3

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy bơm vữa sika BW250
Máy bơm vữa sika BW250

Máy bơm vữa sika BW250

Liên Hệ

Máy bơm vữa HJB-2
Máy bơm vữa HJB-2

Máy bơm vữa HJB-2

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy tiện ren thép xây dựng HGS40
Máy tiện ren thép xây dựng HGS40

Máy tiện ren thép xây dựng HGS40

Liên Hệ

Bảng điện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50
Bảng điện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50

Bảng điện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50

Liên Hệ

San pham ban chay
San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối

Liên Hệ

Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực
Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực

Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực

Liên Hệ

Phụ tùng máy băm nền bê tông HSQ600
Phụ tùng máy băm nền bê tông HSQ600

Phụ tùng máy băm nền bê tông HSQ600

Liên Hệ

Ống cao su máy bơm vữa HJB-2
Ống cao su máy bơm vữa HJB-2

Ống cao su máy bơm vữa HJB-2

Liên Hệ

Lưỡi cắt máy cắt sắt GQ40 - GQ45 - GQ50
Lưỡi cắt máy cắt sắt GQ40 - GQ45 - GQ50

Lưỡi cắt máy cắt sắt GQ40 - GQ45 - GQ50

Liên Hệ

Lưỡi cắt bê tông D350 D400 D500
Lưỡi cắt bê tông D350 D400 D500

Lưỡi cắt bê tông D350 D400 D500

Liên Hệ

Phụ kiện máy nắn duỗi tự động GT4-12
Phụ kiện máy nắn duỗi tự động GT4-12

Phụ kiện máy nắn duỗi tự động GT4-12

Liên Hệ