Giờ làm việc: 8h - 17h30

Danh Sách Sản Phẩm

Máy mài sàn bê tông DMS350
Máy mài sàn bê tông DMS350

Máy mài sàn bê tông DMS350

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy uốn sắt thuỷ lực 1 pha
Máy uốn sắt thuỷ lực 1 pha

Máy uốn sắt thuỷ lực 1 pha

Liên Hệ

Máy cắt uốn thuỷ lực 1 pha 2 trong 1
Máy cắt uốn thuỷ lực 1 pha 2 trong 1

Máy cắt uốn thuỷ lực 1 pha 2 trong 1

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy xoa nền bê tông trung quốc 1m (1000mm)
Máy xoa nền bê tông trung quốc 1m (1000mm)

Máy xoa nền bê tông trung quốc 1m (1000mm)

Liên Hệ

Máy xoa nền bê tông trung quốc 0.9m (900mm)
Máy xoa nền bê tông trung quốc 0.9m (900mm)

Máy xoa nền bê tông trung quốc 0.9m (900mm)

Liên Hệ

San pham ban chay
Đầm cóc mikasa MT72FW
Đầm cóc mikasa MT72FW

Đầm cóc mikasa MT72FW

Liên Hệ

Đầm cóc điện 220V
Đầm cóc điện 220V

Đầm cóc điện 220V

Liên Hệ

Máy đầm cóc mikasa MT55
Máy đầm cóc mikasa MT55

Máy đầm cóc mikasa MT55

Liên Hệ

Máy đầm cóc điện 380V
Máy đầm cóc điện 380V

Máy đầm cóc điện 380V

Liên Hệ

Lu rung dắt tay sakai HV60ST
Lu rung dắt tay sakai HV60ST

Lu rung dắt tay sakai HV60ST

Liên Hệ

Máy lu rung dắt tay Tacom TGR
Máy lu rung dắt tay Tacom TGR

Máy lu rung dắt tay Tacom TGR

Liên Hệ

Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h
Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h

Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h

Liên Hệ

San pham ban chay
Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h
Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h

Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h

Liên Hệ

Máy tiện ren sắt thép xây dựng HGS50
Máy tiện ren sắt thép xây dựng HGS50

Máy tiện ren sắt thép xây dựng HGS50

Liên Hệ

LU DẮT TAY - KOMATSU 850KG
LU DẮT TAY - KOMATSU 850KG

LU DẮT TAY - KOMATSU 850KG

Liên Hệ

Con lăn gai tạo nhám bê tông
Con lăn gai tạo nhám bê tông

Con lăn gai tạo nhám bê tông

Liên Hệ

Con lăn tạo nhám chỉ
Con lăn tạo nhám chỉ

Con lăn tạo nhám chỉ

Liên Hệ

Con lăn tạo nhám caro
Con lăn tạo nhám caro

Con lăn tạo nhám caro

Liên Hệ

LU DẮT TAY TACOM 650KG
LU DẮT TAY TACOM 650KG

LU DẮT TAY TACOM 650KG

Liên Hệ

Lu rung dắt tay Komatsu 650kg
Lu rung dắt tay Komatsu 650kg

Lu rung dắt tay Komatsu 650kg

Liên Hệ