Giờ làm việc: 8h - 17h30


MÁY TRỘN BÊ TÔNG - TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

San pham ban chay
Trạm trộn bê tông JS500
Trạm trộn bê tông JS500

Trạm trộn bê tông JS500

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy trộn bê tông JS500
Máy trộn bê tông JS500

Máy trộn bê tông JS500

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3m3
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3m3

Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3m3

Liên Hệ