Giờ làm việc: 8h - 17h30
San pham ban chay
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối

Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối

Liên Hệ

Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-700
Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-700

Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-700

Liên Hệ

Máy Đánh Bóng Bê Tông GT27
Máy Đánh Bóng Bê Tông GT27

Máy Đánh Bóng Bê Tông GT27

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy lăn ren tự động HGS40
Máy lăn ren tự động HGS40

Máy lăn ren tự động HGS40

Liên Hệ

Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực
Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực

Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3

Liên Hệ

San pham ban chay
San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy tiện ren thép xây dựng HGS40
Máy tiện ren thép xây dựng HGS40

Máy tiện ren thép xây dựng HGS40

Liên Hệ

Máy bơm vữa HJB-2
Máy bơm vữa HJB-2

Máy bơm vữa HJB-2

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy bơm vữa sika BW250
Máy bơm vữa sika BW250

Máy bơm vữa sika BW250

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy bơm vữa sika ZJB3
Máy bơm vữa sika ZJB3

Máy bơm vữa sika ZJB3

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy bơm bê tông tĩnh mini 15m3/h
Máy bơm bê tông tĩnh mini 15m3/h

Máy bơm bê tông tĩnh mini 15m3/h

Liên Hệ

Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m
Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m

Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m

Liên Hệ

San pham ban chay
Thùng khuấy vữa sika JW500
Thùng khuấy vữa sika JW500

Thùng khuấy vữa sika JW500

Liên Hệ

Silo xi măng 40 - 200 tấn
Silo xi măng 40 - 200 tấn

Silo xi măng 40 - 200 tấn

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy xoa nền bê tông lồng đôi mâm xoa 1000mm
Máy xoa nền bê tông lồng đôi mâm xoa 1000mm

Máy xoa nền bê tông lồng đôi mâm xoa 1000mm

Liên Hệ

MÁY TRỘN BÊ TÔNG - TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

Xem tất cả
San pham ban chay
Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h
Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h

Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h

Liên Hệ

Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h
Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h

Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h

Liên Hệ

Máy trộn bê tông JS1000
Máy trộn bê tông JS1000

Máy trộn bê tông JS1000

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3

Liên Hệ

Bồn trộn bê tông

Xem tất cả
San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối

Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3

Liên Hệ

Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực
Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực

Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực

Liên Hệ

MÁY THI CÔNG THÉP XÂY DỰNG

Xem tất cả
Máy cắt uốn thuỷ lực 1 pha 2 trong 1
Máy cắt uốn thuỷ lực 1 pha 2 trong 1

Máy cắt uốn thuỷ lực 1 pha 2 trong 1

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy uốn sắt thuỷ lực 1 pha
Máy uốn sắt thuỷ lực 1 pha

Máy uốn sắt thuỷ lực 1 pha

Liên Hệ

Máy uốn sắt GW50
Máy uốn sắt GW50

Máy uốn sắt GW50

Liên Hệ

Máy uốn sắt GW45
Máy uốn sắt GW45

Máy uốn sắt GW45

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy uốn sắt GW40
Máy uốn sắt GW40

Máy uốn sắt GW40

Liên Hệ

Máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32
Máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32

Máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32

Liên Hệ

Máy uốn đai tròn GWH32
Máy uốn đai tròn GWH32

Máy uốn đai tròn GWH32

Liên Hệ

Máy nắn cắt tự động GT4-14
Máy nắn cắt tự động GT4-14

Máy nắn cắt tự động GT4-14

Liên Hệ

MÁY BƠM VỮA - MÁY BƠM SIKA

Xem tất cả
Máy bơm vữa HJB-2
Máy bơm vữa HJB-2

Máy bơm vữa HJB-2

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy bơm vữa sika BW250
Máy bơm vữa sika BW250

Máy bơm vữa sika BW250

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy bơm vữa sika ZJB3
Máy bơm vữa sika ZJB3

Máy bơm vữa sika ZJB3

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy bơm bê tông tĩnh mini 15m3/h
Máy bơm bê tông tĩnh mini 15m3/h

Máy bơm bê tông tĩnh mini 15m3/h

Liên Hệ

San pham ban chay
Thùng khuấy vữa sika JW500
Thùng khuấy vữa sika JW500

Thùng khuấy vữa sika JW500

Liên Hệ

San pham ban chay
Thùng khuấy vữa sika JW180
Thùng khuấy vữa sika JW180

Thùng khuấy vữa sika JW180

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy phun vẩy bê tông PZ5
Máy phun vẩy bê tông PZ5

Máy phun vẩy bê tông PZ5

Liên Hệ

Máy phun vẩy bê tông HSP7
Máy phun vẩy bê tông HSP7

Máy phun vẩy bê tông HSP7

Liên Hệ

MÁY LÀM MẶT BÊ TÔNG

Xem tất cả
Máy Bào Nền 250 Chạy Điện 380V
Máy Bào Nền 250 Chạy Điện 380V

Máy Bào Nền 250 Chạy Điện 380V

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy Bào Nền 300 Chạy Điện 380V
Máy Bào Nền 300 Chạy Điện 380V

Máy Bào Nền 300 Chạy Điện 380V

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy cắt bê tông cầm tay chạy điện
Máy cắt bê tông cầm tay chạy điện

Máy cắt bê tông cầm tay chạy điện

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy mài sàn karva 17F
Máy mài sàn karva 17F

Máy mài sàn karva 17F

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy mài sàn bê tông karva 17E
Máy mài sàn bê tông karva 17E

Máy mài sàn bê tông karva 17E

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT800
Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT800

Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT800

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT720
Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT720

Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT720

Liên Hệ

Máy xoa nền bê tông trung quốc 0.9m (900mm)
Máy xoa nền bê tông trung quốc 0.9m (900mm)

Máy xoa nền bê tông trung quốc 0.9m (900mm)

Liên Hệ

THIẾT BỊ NÂNG HẠ

Xem tất cả
Vận thăng nâng hàng 1000kg
Vận thăng nâng hàng 1000kg

Vận thăng nâng hàng 1000kg

Liên Hệ

San pham ban chay
Vận thăng nâng hàng 500kg
Vận thăng nâng hàng 500kg

Vận thăng nâng hàng 500kg

Liên Hệ

Tời kéo mặt đất 0,5 Tấn - 30 Tấn
Tời kéo mặt đất 0,5 Tấn - 30 Tấn

Tời kéo mặt đất 0,5 Tấn - 30 Tấn

Liên Hệ

Sàn treo thao tác Gondola 630kg - 800kg
Sàn treo thao tác Gondola 630kg - 800kg

Sàn treo thao tác Gondola 630kg - 800kg

Liên Hệ

Pa lăng cáp điện 01 Tấn - 30 Tấn
Pa lăng cáp điện 01 Tấn - 30 Tấn

Pa lăng cáp điện 01 Tấn - 30 Tấn

Liên Hệ

San pham ban chay
Cẩu quay mini 360 độ
Cẩu quay mini 360 độ

Cẩu quay mini 360 độ

Liên Hệ

MÁY LÀM NỀN

Xem tất cả
LU DẮT TAY TACOM 650KG TRM55KD
LU DẮT TAY TACOM 650KG TRM55KD

LU DẮT TAY TACOM 650KG TRM55KD

Liên Hệ

Lu rung dắt tay tacom 750kg
Lu rung dắt tay tacom 750kg

Lu rung dắt tay tacom 750kg

Liên Hệ

Lu rung dắt tay mikasa 500kg
Lu rung dắt tay mikasa 500kg

Lu rung dắt tay mikasa 500kg

Liên Hệ

Lu rung dắt tay Komatsu 650kg
Lu rung dắt tay Komatsu 650kg

Lu rung dắt tay Komatsu 650kg

Liên Hệ

LU DẮT TAY TACOM 650KG
LU DẮT TAY TACOM 650KG

LU DẮT TAY TACOM 650KG

Liên Hệ

LU DẮT TAY - KOMATSU 850KG
LU DẮT TAY - KOMATSU 850KG

LU DẮT TAY - KOMATSU 850KG

Liên Hệ

Máy lu rung dắt tay Tacom TGR
Máy lu rung dắt tay Tacom TGR

Máy lu rung dắt tay Tacom TGR

Liên Hệ

Lu rung dắt tay sakai HV60ST
Lu rung dắt tay sakai HV60ST

Lu rung dắt tay sakai HV60ST

Liên Hệ

MÁY KHAI THÁC ĐÁ

Xem tất cả
Máy nghiền đá kẹp hàm
Máy nghiền đá kẹp hàm

Máy nghiền đá kẹp hàm

Liên Hệ

MÁY TIỆN REN

Xem tất cả
Máy tiện ren sắt thép xây dựng HGS50
Máy tiện ren sắt thép xây dựng HGS50

Máy tiện ren sắt thép xây dựng HGS50

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy lăn ren tự động HGS40
Máy lăn ren tự động HGS40

Máy lăn ren tự động HGS40

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy tiện ren thép xây dựng HGS40
Máy tiện ren thép xây dựng HGS40

Máy tiện ren thép xây dựng HGS40

Liên Hệ

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN CÁC LOẠI

Xem tất cả
Con lăn tạo nhám caro
Con lăn tạo nhám caro

Con lăn tạo nhám caro

Liên Hệ

Con lăn tạo nhám chỉ
Con lăn tạo nhám chỉ

Con lăn tạo nhám chỉ

Liên Hệ

Con lăn gai tạo nhám bê tông
Con lăn gai tạo nhám bê tông

Con lăn gai tạo nhám bê tông

Liên Hệ

Phụ kiện máy xoa nền bê tông
Phụ kiện máy xoa nền bê tông

Phụ kiện máy xoa nền bê tông

Liên Hệ

Phụ kiện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50
Phụ kiện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50

Phụ kiện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50

Liên Hệ

Phụ kiện vít tải xi măng
Phụ kiện vít tải xi măng

Phụ kiện vít tải xi măng

Liên Hệ

Phụ kiện máy trộn bê tông JS500 JS750 JS1000
Phụ kiện máy trộn bê tông JS500 JS750 JS1000

Phụ kiện máy trộn bê tông JS500 JS750 JS1000

Liên Hệ

Phụ tùng máy tiện ren HGS-40
Phụ tùng máy tiện ren HGS-40

Phụ tùng máy tiện ren HGS-40

Liên Hệ

đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác