Giờ làm việc: 8h - 17h30


Trạm trộn bê tông

San pham ban chay
Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h
Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h

Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h

Liên Hệ

Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h
Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h

Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h

Liên Hệ

Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m
Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m

Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m

Liên Hệ

Silo xi măng 40 - 200 tấn
Silo xi măng 40 - 200 tấn

Silo xi măng 40 - 200 tấn

Liên Hệ

San pham ban chay
Trạm trộn bê tông JS750
Trạm trộn bê tông JS750

Trạm trộn bê tông JS750

Liên Hệ

San pham ban chay
Trạm trộn bê tông JS500
Trạm trộn bê tông JS500

Trạm trộn bê tông JS500

Liên Hệ