Giờ làm việc: 8h - 17h30


MÁY TRỘN BÊ TÔNG - TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

San pham ban chay
Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h
Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h

Trạm trộn bê tông 30 - 35m3/h

Liên Hệ

Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h
Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h

Trạm trộn bê tông 20 - 25m3/h

Liên Hệ

Máy trộn bê tông JS1000
Máy trộn bê tông JS1000

Máy trộn bê tông JS1000

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối

Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3

Liên Hệ

Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực
Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực

Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3

Liên Hệ

San pham ban chay
San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3

Liên Hệ

Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m
Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m

Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m

Liên Hệ

Silo xi măng 40 - 200 tấn
Silo xi măng 40 - 200 tấn

Silo xi măng 40 - 200 tấn

Liên Hệ

Máy trộn vữa cưỡng bức 250L - 350L
Máy trộn vữa cưỡng bức 250L - 350L

Máy trộn vữa cưỡng bức 250L - 350L

Liên Hệ

Máy trộn vữa lật nghiêng 200L - 350L
Máy trộn vữa lật nghiêng 200L - 350L

Máy trộn vữa lật nghiêng 200L - 350L

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy trộn bê tông JZC200 - JZC350
Máy trộn bê tông JZC200 - JZC350

Máy trộn bê tông JZC200 - JZC350

Liên Hệ

San pham ban chay
Trạm trộn bê tông JS750
Trạm trộn bê tông JS750

Trạm trộn bê tông JS750

Liên Hệ

Máy trộn bê tông JS750
Máy trộn bê tông JS750

Máy trộn bê tông JS750

Liên Hệ