Giờ làm việc: 8h - 17h30


PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN CÁC LOẠI

Con lăn tạo nhám caro
Con lăn tạo nhám caro

Con lăn tạo nhám caro

Liên Hệ

Con lăn tạo nhám chỉ
Con lăn tạo nhám chỉ

Con lăn tạo nhám chỉ

Liên Hệ

Con lăn gai tạo nhám bê tông
Con lăn gai tạo nhám bê tông

Con lăn gai tạo nhám bê tông

Liên Hệ

Phụ kiện máy xoa nền bê tông
Phụ kiện máy xoa nền bê tông

Phụ kiện máy xoa nền bê tông

Liên Hệ

Phụ kiện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50
Phụ kiện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50

Phụ kiện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50

Liên Hệ

Phụ kiện vít tải xi măng
Phụ kiện vít tải xi măng

Phụ kiện vít tải xi măng

Liên Hệ

Phụ kiện máy trộn bê tông JS500 JS750 JS1000
Phụ kiện máy trộn bê tông JS500 JS750 JS1000

Phụ kiện máy trộn bê tông JS500 JS750 JS1000

Liên Hệ

Phụ tùng máy tiện ren HGS-40
Phụ tùng máy tiện ren HGS-40

Phụ tùng máy tiện ren HGS-40

Liên Hệ

Phụ tùng máy phun vẩy bê tông
Phụ tùng máy phun vẩy bê tông

Phụ tùng máy phun vẩy bê tông

Liên Hệ

Đá mài sàn bê tông các loại
Đá mài sàn bê tông các loại

Đá mài sàn bê tông các loại

Liên Hệ

Phụ kiện máy nắn duỗi tự động GT4-12
Phụ kiện máy nắn duỗi tự động GT4-12

Phụ kiện máy nắn duỗi tự động GT4-12

Liên Hệ

Lưỡi cắt máy cắt sắt GQ40 - GQ45 - GQ50
Lưỡi cắt máy cắt sắt GQ40 - GQ45 - GQ50

Lưỡi cắt máy cắt sắt GQ40 - GQ45 - GQ50

Liên Hệ

Lưỡi cắt bê tông D350 D400 D500
Lưỡi cắt bê tông D350 D400 D500

Lưỡi cắt bê tông D350 D400 D500

Liên Hệ

Ống cao su máy bơm vữa HJB-2
Ống cao su máy bơm vữa HJB-2

Ống cao su máy bơm vữa HJB-2

Liên Hệ

Phụ tùng máy băm nền bê tông HSQ600
Phụ tùng máy băm nền bê tông HSQ600

Phụ tùng máy băm nền bê tông HSQ600

Liên Hệ

Hộp số bồn trộn bê tông HYG3
Hộp số bồn trộn bê tông HYG3

Hộp số bồn trộn bê tông HYG3

Liên Hệ

Bảng điện máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32
Bảng điện máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32

Bảng điện máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32

Liên Hệ

Bảng điện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50
Bảng điện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50

Bảng điện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50

Liên Hệ