Giờ làm việc: 8h - 17h30


MÁY LÀM MẶT BÊ TÔNG

San pham ban chay
Máy đầm thước 3m -3.5m - 4m
Máy đầm thước 3m -3.5m - 4m

Máy đầm thước 3m -3.5m - 4m

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy đầm dùi bê tông Jinlong
Máy đầm dùi bê tông Jinlong

Máy đầm dùi bê tông Jinlong

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy đầm bàn chạy điện
Máy đầm bàn chạy điện

Máy đầm bàn chạy điện

Liên Hệ

Máy đầm bàn chạy xăng Honda GX160
Máy đầm bàn chạy xăng Honda GX160

Máy đầm bàn chạy xăng Honda GX160

Liên Hệ

Máy cắt bê tông KC20
Máy cắt bê tông KC20

Máy cắt bê tông KC20

Liên Hệ

Máy cắt bê tông KC16
Máy cắt bê tông KC16

Máy cắt bê tông KC16

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy cắt bê tông KC12
Máy cắt bê tông KC12

Máy cắt bê tông KC12

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy băm nền bê tông tạo nhám HSQ600
Máy băm nền bê tông tạo nhám HSQ600

Máy băm nền bê tông tạo nhám HSQ600

Liên Hệ

Máy đầm dùi chạy xăng Honda GX160
Máy đầm dùi chạy xăng Honda GX160

Máy đầm dùi chạy xăng Honda GX160

Liên Hệ