Giờ làm việc: 8h - 17h30

Danh Sách Sản Phẩm

Đá mài sàn bê tông các loại
Đá mài sàn bê tông các loại

Đá mài sàn bê tông các loại

Liên Hệ

Phụ tùng máy phun vẩy bê tông
Phụ tùng máy phun vẩy bê tông

Phụ tùng máy phun vẩy bê tông

Liên Hệ

Phụ tùng máy tiện ren HGS-40
Phụ tùng máy tiện ren HGS-40

Phụ tùng máy tiện ren HGS-40

Liên Hệ

Phụ kiện máy trộn bê tông JS500 JS750 JS1000
Phụ kiện máy trộn bê tông JS500 JS750 JS1000

Phụ kiện máy trộn bê tông JS500 JS750 JS1000

Liên Hệ

Phụ kiện vít tải xi măng
Phụ kiện vít tải xi măng

Phụ kiện vít tải xi măng

Liên Hệ

Phụ kiện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50
Phụ kiện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50

Phụ kiện máy uốn sắt GW40 - GW45 - GW50

Liên Hệ

Phụ kiện máy xoa nền bê tông
Phụ kiện máy xoa nền bê tông

Phụ kiện máy xoa nền bê tông

Liên Hệ

San pham ban chay
San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3

Liên Hệ

Máy lu rung dắt tay komatsu 750Kg
Máy lu rung dắt tay komatsu 750Kg

Máy lu rung dắt tay komatsu 750Kg

Liên Hệ

Xe lu dắt tay Mikasa
Xe lu dắt tay Mikasa

Xe lu dắt tay Mikasa

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy lăn ren tự động HGS40
Máy lăn ren tự động HGS40

Máy lăn ren tự động HGS40

Liên Hệ

Máy Đánh Bóng Bê Tông GT27
Máy Đánh Bóng Bê Tông GT27

Máy Đánh Bóng Bê Tông GT27

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-580
Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-580

Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-580

Liên Hệ

Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-700
Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-700

Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-700

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-630
Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-630

Máy mài sàn bê tông công nghiệp GT-630

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy Đầm Thước Sạc Pin
Máy Đầm Thước Sạc Pin

Máy Đầm Thước Sạc Pin

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối

Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối

Liên Hệ

Máy trộn bê tông JS1000
Máy trộn bê tông JS1000

Máy trộn bê tông JS1000

Liên Hệ