Giờ làm việc: 8h - 17h30

Danh Sách Sản Phẩm

Lu rung dắt tay mikasa 500kg
Lu rung dắt tay mikasa 500kg

Lu rung dắt tay mikasa 500kg

Liên Hệ

Lu rung dắt tay tacom 750kg
Lu rung dắt tay tacom 750kg

Lu rung dắt tay tacom 750kg

Liên Hệ

LU DẮT TAY TACOM 650KG TRM55KD
LU DẮT TAY TACOM 650KG TRM55KD

LU DẮT TAY TACOM 650KG TRM55KD

Liên Hệ

Máy mài sàn bê tông công nghiệp XH700
Máy mài sàn bê tông công nghiệp XH700

Máy mài sàn bê tông công nghiệp XH700

Liên Hệ

Máy mài sàn bê tông công nghiệp XH720
Máy mài sàn bê tông công nghiệp XH720

Máy mài sàn bê tông công nghiệp XH720

Liên Hệ

Máy trộn vữa cưỡng bức 250L - 350L
Máy trộn vữa cưỡng bức 250L - 350L

Máy trộn vữa cưỡng bức 250L - 350L

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Trạm trộn bê tông JS500
Trạm trộn bê tông JS500

Trạm trộn bê tông JS500

Liên Hệ

Bảng điện máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32
Bảng điện máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32

Bảng điện máy uốn đai GF20 - GF25 - GF32

Liên Hệ

San pham ban chay
Máy trộn bê tông JZC200 - JZC350
Máy trộn bê tông JZC200 - JZC350

Máy trộn bê tông JZC200 - JZC350

Liên Hệ

Hộp số bồn trộn bê tông HYG3
Hộp số bồn trộn bê tông HYG3

Hộp số bồn trộn bê tông HYG3

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối

Liên Hệ

Silo xi măng 40 - 200 tấn
Silo xi măng 40 - 200 tấn

Silo xi măng 40 - 200 tấn

Liên Hệ

Máy trộn vữa lật nghiêng 200L - 350L
Máy trộn vữa lật nghiêng 200L - 350L

Máy trộn vữa lật nghiêng 200L - 350L

Liên Hệ

Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m
Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m

Vít tải xi măng 6m - 9m - 12m

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3m3
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3m3

Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3m3

Liên Hệ

Máy trộn bê tông JS750
Máy trộn bê tông JS750

Máy trộn bê tông JS750

Liên Hệ

San pham ban chay
Trạm trộn bê tông JS750
Trạm trộn bê tông JS750

Trạm trộn bê tông JS750

Liên Hệ

Máy cắt rãnh bê tông ZQW150
Máy cắt rãnh bê tông ZQW150

Máy cắt rãnh bê tông ZQW150

Liên Hệ